Moje aktivity

Senát PČR

Od roku 2012 působím jako senátor za oblast Jablonecko - Semilsko. Můj program se nemění a dlouhodobě sestává ze tří hlavních témat: omezení možností pro zneužívání sociálních dávek, podpora zaměstnanosti v našem regionu a snaha o zavedení zdravého rozumu do české politiky.

I přesto, že Senát běžně funguje spíše jako kontrolní a revizní stupeň při tvorbě zákonů, povedlo se mi ve svém prvním funkčním období navrhnout hned 3 zákony, z nichž všechny prošly, byť po zdlouhavém procesu a s mnoha změnami.

Albrechtice v Jiz. horách

V roce 2002 jsem vstoupil do politiky coby člen obecního zastupitelstva Albrechtic v Jizerských horách. Následně v letech 2006, 2010 a 2014 jsem byl zvolen starostou obce. Funkci vykonávám jako neuvolněný starosta, tedy s minimální odměnou, či zcela bez nároku na odměnu.

V Albrechticích držíme vyrovnaný rozpočet a obec se nemusela zadlužit ani při realizaci větších projektů jako rekonstrukce silnic, veřejného osvětlení nebo nedávno vybudovaného multifunkčního sportovního areálu.

DETOA Albrechtice s.r.o.

Nejstarší továrně na hračky v Evropě hrozil během privatizace zánik, kdy německý investor měl snahu podnik převzít a zrušit zdejší vývoj a odbyt, čímž by se dosavadní TOFA stala pouze výrobním článkem s nejistou budoucností, na což později doplatily jiné podniky v našem regionu.

Z pozice technického kontrolora, kterou jsem v té době vykonával, jsem podal konkurenční privatizační projekt a podařilo se mi chod továrny udržet i přes ekonomickou krizi a tlak čínské konkurence. Dnes zaměstnáváme okolo 200 lidí a vedle výroby také podporujeme turismus v oblasti s naším interaktivním Muzeem výroby hraček.

Protržená přehrada

V roce 1916 došlo ke katastrofě - protržení hráze přehrady na Bílé Desné, která se nachází v katastru naší obce. Přehrada již nebyla obnovena a po dlouhá desetiletí zůstal areál ponechán na pospas přírodě i přes historický a technický význam tohoto místa.

Dlouhodobě se věnuji rozvoji turismu v našem regionu, coby významného zdroje pro zdejší ekonomiku a právě Protržená přehrada, jako častý turistický cíl, si žádala renovaci. Inicioval a koordinoval jsem obnovu a po několikaletém snažení se konečně areál v roce 2016 dočkal předání veřejnosti. Dle odhadů jej navštíví až 100 000 turistů ročně.