Předložené zákony

Každé schválení je legislativně složitý proces, který trvá i několik let - musí postoupit několikeré čtení v Poslanecké sněmovně i Senátu a zpravidla se ještě uplatní pozměňovací návrhy. Výsledný zákon uveřejněný ve sbírce zákonů tak může mít podstatně jinou podobu, než ve které byl původně předložen.


Mnou předložené zákony

Zákon o veřejné službě

Zákon o veřejné službě

č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, Předložen: 2012, Vstoupil v platnost: 2017

Prvního února 2017 začal platit tzv. zákon o veřejné službě, tedy správně zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, který byl předložen Senátu dne 27.11.2013 a trvalo skoro čtyři roky intenzivní práce, než se jej podařilo dotáhnout do úspěšného konce. Společný návrh senátorů Jaroslava Zemana, Jaroslava Doubravy, Pavla Lebedy, Marty Bayerové, Miroslava Krejči a Aleny Dernerové mění zákon o pomoci v hmotné nouzi si kladl za cíl úpravu institut veřejné služby v souladu s nálezem Ústavního soudu ČR tak, aby mohl být tento institut opět dobrovolně využíván nezaměstnanými podle srovnatelných pravidel, která byla nastavena před účinností Sociální reformy I. (reforma byla účinná od 1. 1. 2012).

Přečíst více...

„Spolu s kolegy z dalších klubů, zastoupených v horní komoře, jsme se rozhodli předložit jednoduché, ale účinné změny, které pomohou řešit sociální problémy v řadě českých obcí. Vedlo nás přesvědčení, že jde o věcně správné řešení sociálních témat,“ uvedl hlavní předkladatel zákonů Jaroslav Zeman.

V tomto případě konkrétně tím, že dlouhodobě nezaměstnaní budou opět motivováni k práci v rámci veřejné služby, za níž jim bude částka existenčního minima navyšována až do výše životního minima. Senátor Zeman zohlednil také dřívější připomínky Ústavního soudu a veřejnou službu navrhl jako dobrovolnou aktivitu.

Celé znění ZDE
Zákon o pomoci v hmotné nouzi

Zákon o pomoci v hmotné nouzi

Novela zákona o sociálním bydlení přináší konec praxe, kdy majitelé ubytoven zneužívají sociální nouze svých nájemníků. Napříště si mohou za své služby účtovat reálné ceny a přestat zneužívat sociální systém.

„Jde o to, aby bylo v budoucnu možné vyplatit na jednu místnost v ubytovně jen jeden doplatek na bydlení pouze ve výši obvyklého nájemného v dané obci či dané lokalitě. Novela zákona bude nájemníky v bytové jednotce posuzovat společně a umožní vyplácet doplatek na bydlení jen do výše nájemného, které je v místě obvyklé. Okruh nájemníků se přitom určí na základě hlášení k trvalému pobytu, ale zejména také na základě skutečného užívání,“ vysvětlil Jaroslav Zeman.

Přečíst více...

Doplatek na bydlení má chudým pomáhat uhradit náklady na bydlení, zabránit, aby přišli o střechu nad hlavou. Nastavení dávky ale umožnilo s doplatkem kšeftovat – z nejchudších se stali lukrativní nájemníci. Za mizerné bydlení jim počítali vysoké nájemné, které prakticky platil stát.

Celé znění ZDE
Zákon o odpadech

Zákon o odpadech

č. 185/2001 Sb., od 1. října 2015 platí novela č. 169/2013 Sb.

Záměrem novely zákona o odpadech, kterou senátor Zeman navrhl, bylo především opatření, podle něhož musí sběrny platit za výkup kovového odpadu bezhotovostně. Úpravou ve Sněmovně se do novely dostalo také zavedení kolektivního systému pro zpětný odběr použitých pneumatik, který by měl hlavně obcím usnadnit likvidaci starých pneumatik odvezených do sběrných dvorů. Sběrny budou muset podle novely dávat lidem za kovový odpad výhradně poštovní poukázky nebo peníze převádět na jejich bankovní účet.

Přečíst více...

Novela řeší také nakládání s odpadními vodami a sedimenty kvůli lepšímu sladění českého práva s evropským. Brusel nyní vede s Českem řízení kvůli nesprávnému provedení směrnice. Sedimenty z vodních nádrží a koryt řek jsou v EU klasifikovány jako odpad. Podle ministerstva se s nimi musí v zájmu životního prostředí takto i do budoucna nakládat. Podle obsahu znečišťujících látek je bude možné vrátit do půdy, nebo je použít jako stavební a rekultivační materiál, nebo je jako nebezpečný odpad zlikvidovat na skládkách nebo ve spalovnách.

Novela přejímá i úpravy dalších evropských směrnic, které se týkají recyklace lodí nebo zákazu prodeje starých baterií a akumulátorů s nepovoleným množství rtuti nebo kadmia.

Celé znění ZDE

Ostatní zákony, na jejichž podobě jsem se přímo podílel

Přehled vč. možnosti zobrazení celého znění je k dispozici na webových stránkách Senátu PČR.